Tilbud om tilrettelagte aktiviteter og oppgaver

Formålet med tilbudet er å gi den enkelte en normalisert og meningsfull hverdag med muligheter for å kunne utvikle, vedlikeholde og nyttiggjøre seg av egne ferdigheter og kunnskaper.

Vårt utgangspunkt er tilrettelegging av aktiviteter og oppgaver i samsvar med den enkeltes forutsetninger, interesser og behov.

Vi vektlegger trygghet, helse og trivsel i et miljø preget av samarbeid, fellesskap og glede. 

Våre aktiviteter sorterer vi innenfor følgende grupper:

Servicegruppe

Her jobbes det både utendørs og innendørs med ulike oppgaver. Eksempler er levering og henting av intern post, søppelplukking, sesongbasert utendørs vedlikehold, som feiing, snømåking eller vanning. Det utføres rengjøring, bl.a. av vår egen minibuss og planlegging og innkjøp av dagligvarer. Vi tar også imot papir til makulering fra ulike avdelinger i kommunen.

Arbeidsgruppe

Her jobbes det med egenproduksjon av tenn-ruller. Det hender også at vi mottar ulike oppdrag med pakking eller sortering av div. artikler.

Kjøkkengruppe

Kjøkkengruppen lager varm og god felleslunsj til oss alle hver fredag.  Det sørges også for kaker og annet godt i forbindelse med jul og andre små og store begivenheter.

Tur og trim gruppe

Vi vektlegger fysisk aktivitet og utfoldelse gjennom turer og trimgrupper med bl.a. musikk og bevegelse og badeaktivitet i basseng.

«Omigjen»

 «Omigjen» er vårt varemerke for ulike gjenbruksprodukter som vi lager. Dette kan være poser med tenn-ruller og div. sydde produkter.

Produktene ligger tilgjengelig for salg i vår avdeling gjennom hele året.

Søknad

Søknaden behandles av saksbehandler ved Samhandlingsenheten.
Søknadsskjema finner du under skjema nederst i artikkelen.

Søknad sendes per post til: Vestby kommune, Resultatområde Helse og Livsmestring, Postboks 144, 1541 Vestby.

Pris

Tjenesten er gratis.