Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Etablerertjenesten i Follo

Om Etablerertjenesten i Follo

Etablerertjenesten i Follo tilbyr gratis kurs og veiledning til deg som skal starte eller driver egen virksomhet i Nordre Follo, Nesodden, Ås, Enebakk, Frogn og Vestby. I tillegg utfører tjenesten næringsfaglige vurderinger, og organiserer jevnlig forskjellige typer aktiviteter for å møte brukernes behov. Tjenesten finansieres av Viken fylkeskommune og Follo-kommunene i fellesskap. 

Etablerertjenesten i Follo har fått nye nettsider Foto: StartUp

Flagging ved rådhuset under sentrumsutbyggingen

I byggeperioden i Vestby sentrum foregår offisiell flagging fra flaggstang ved Thorvaldsengården/ Kulturskolen. Dette gjøres fordi flaggstengene foran rådhuset midlertidig er fjernet som følge av sentrumsutbyggingen.

Det norske flagg Foto: Vestby kommune

Årsmelding 2020

Vestby kommune redegjør årlig for økonomi, tjenesteutvikling og måloppnåelse i året som har gått. Dette gjøres på bakgrunn av regnskapsresultat, analyser og statistikk og rapportering fra resultatområdene på tjenesteutvikling og oppnådde resultater.

Vestby kommune våpenskjold Foto. Vestby kommune

Kommunal kompensasjonsordning for smitteverntiltak til lokale virksomheter. Frist 22. mars

Vestby kommune er tildelt midler i en kommunal kompensasjonsordning. Hensikten er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021. 

Koronavirus Illustrasjonsfoto
1