Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Minnemarkering 22. juli i Vestby

I år er det 10 år siden terrorangrepene 22. juli rammet Norge. 
Det holdes minnemarkering 22. juli ved 22. juli - minnesmerket i Vestby.

Minnesmerke 22. juli

Tildeling av tilskudd til lokale virksomheter - tilskuddsmottakere

Vestby kommune ble tildelt 2.319.000 NOK til fordeling til lokale virksomheter. Tilskuddsmotakere er nå kunngjort.

Kommunen skal bruke midlene på tiltak for de som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.  

Koronavirus Illustrasjonsfoto

Flagging ved rådhuset under sentrumsutbyggingen

I byggeperioden i Vestby sentrum foregår offisiell flagging fra flaggstang ved Thorvaldsengården/ Kulturskolen. Dette gjøres fordi flaggstengene foran rådhuset midlertidig er fjernet som følge av sentrumsutbyggingen.

I byggeperioden i Vestby sentrum foregår den offisielle flaggingen fra flaggstangen ved Thorvaldsengården/Kulturskolen Foto: Vestby kommune

Årsmelding 2020

Vestby kommune redegjør årlig for økonomi, tjenesteutvikling og måloppnåelse i året som har gått. Dette gjøres på bakgrunn av regnskapsresultat, analyser og statistikk og rapportering fra resultatområdene på tjenesteutvikling og oppnådde resultater.

Vestby kommune vaapen__650x452

Kommunal kompensasjonsordning for smitteverntiltak til lokale virksomheter. Frist 22. mars

Vestby kommune er tildelt midler i en kommunal kompensasjonsordning. Hensikten er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021. 

Koronavirus Illustrasjonsfoto
1