Vestby Arena

Alle kommunale kultur- og idrettslokaler vil være stengt for utleie frem til skolestart i august 2020

Vi håper at alle faste leietakere kan bruke lokalene igjen fra 10. august 2020, og at annen tilfeldig utleie kan begynne ved skolestart.

Vi må ta forbehold om hvordan koronasituasjonen er og hvilke regler som gjelder på det tidspunktet. Kommunens kapasitet til smitteforebyggende renhold vil også kunne bli begrensende.

Vi må blant annet se an situasjonen for skolene etter sommerferien. Dersom skolene fortsatt må ha smitteverntiltak som krever bruk av alternative lokaler, kan det få konsekvenser for bruk av utleielokalene. En del av våre utleielokaler brukes i disse dager som ekstra undervisninglokaler.

Tildeling av lokaler skoleåret 2020/2021
Faste leietakere som har søkt om sesongleie vil få tilsendt brev om tildeling av lokaler for neste skoleår innen 15. juni 2020.
De som får tildelt tid må deretter bekrefte leieforholdet.

Andre tilfeldige leietakere som ønsker å bruke våre lokaler etter skolestart til høsten kan reservere booking her:

Reservasjon skjer via vårt bookingsystem som du finner her        

 

Utleiekontoret