Alternativ parkeringsplass

Etablerte p-plasser i sentrum vil gradvis forsvinne som følge av utbyggingsprosjektene. Kommunen etablerer en alternativ p-plass på Idrettsbanen ved Vestby videregående skole.

P-plassen blir offentlig. Med «snarvei» ned på Kroerveien blir det en gangtid på 7-9 minutter til sentrum.

P-plassen etableres med drenering, belysning, asfaltering og oppmerking. I tillegg etableres p-plasser for HC samt El-bil m/lademuligheter mot avgift.

Det er å anta at p-plassen får en levetid på inntil 10 år før nye etablerte p-plasser gradvis er på plass i og rundt sentrum.

Midlertidig parkeringsplass på Idrettsbanen ved Vestby videregående skole har oppstart umiddelbart etter påske og vil være ferdigstilt til sommeren.

Parkeringsplasser ved rådhuset og i Rådhusgata vil gradvis forsvinne, men samtidig vil plasser tiltenkt HC, Helsestasjon og eventuelt andre tjenesteytere bli reservert for disse grupper.

Midlertidig parkering_2.JPG

Tips en venn Skriv ut