Kulturkvartalet illustrasjonstegning

Åpent informasjonsmøte om Kulturkvartalet i Vestby sentrum, 10. oktober

Vestby Kommune og L2 arkitekter inviterer til det andre av to informasjonsmøter i forbindelse med utarbeidelsen av rom- og funksjonsprogram for Kulturkvartalet i Vestby sentrum.

Kommunestyret har vedtatt at det skal bygges nytt kulturhus i Vestby sentrum, på plassen der gamle Rimibygget i dag ligger. Prosjektet er i startfasen, og det er under utarbeidelse et rom- og funksjonsprogram som definerer hvilke funksjoner bygget skal romme. Etter første informasjonsmøte og påfølgende prosess er følgende funksjoner beskrevet inn i bygget:

  • Bibliotek
  • Kafé/servering
  • Kultursal
  • Kulturskole

I møtet vil det foreslåtte programmet presenteres, og Vestby kommune ønsker innspill og synspunkter fra publikum.

Underlag for Rom- og funksjonprogram - forslag 28.09.18.
Rom- og funksjonsprogram - Arealoppsett - forslag 28.09.18.

Dato og tid: 10. oktober kl. 18.00
Sted: Vestby Rådhus, Kommunestyresalen

Velkommen!

Tips en venn Skriv ut