Arealplaner

Planavdelingen utarbeider egne kommunale reguleringsplaner og behandler private innsendte reguleringsplaner. I tillegg behandles endringer av eksisterende reguleringsplaner.

Det ligger forskjellige veiledere under mer info, til høyre i bildet.

De som har synspunkter til planer som er under utarbeidelse kan enten ta kontakt med de som utarbeider planen eller til kommunens saksbehandler.

Vedtatte planer og planer under arbeid er tilgjengelige på siden Planer og styringsdokumenter.