Planforslag kommuneplan 2014-2026

Kunngjøring av vedtatt kommuneplan Vestby 2019-2030 med innsigelser

Vestby kommunestyre har vedtatt ovennevnte kommuneplan i sak 13/19 den 18.3.2019. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-15. ...

Arealplaner

Planavdelingen utarbeider egne kommunale reguleringsplaner og behandler private innsendte reguleringsplaner. I tillegg behandles endringer av eksister...