Veiene som skal asfalteres nå er:

  • Rugdeveien
  • Vibeveien
  • Traneveien
  • Ugleveien  

Videre utover ukene som følger vil det bli asfaltert i følgende veier:

  • Granittveien m/parkeringsplass ved Øståsen barnehage
  • Kvartsveien
  • Glimmerveien
  • Brevikstubben