RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV BYGGE- OG RIVEAVFALL

Fra 01.01.2008 gjelder ny forskrift for bygningsavfall.

Les pressemelding fra Miljøverndepartementet her.

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallforskriften) er hjemlet i forurensningsloven og er gjort gjeldende fra 01.01.2008. Intensjonen med forskriften er at mest mulig avfall skal gå til gjenbruk eller gjenvinning, og at minst mulig havner på deponi. Forskriften gjelder alle kommuner.

Tips en venn Skriv ut