Renovasjonsbil vil frakte søppel i lukkede containere videre til avfallsdeponi. Det blir etablert nedkaststasjoner med nedkastsøyler for hver fraksjon på bakkenivå, som blir lett tilgjengelig i sentrumskvartalet.

Nedkastsøylene håndterer både vanlige søppelposer og større plastsekker.

Avfallssug under bakkenivå