Rennende vann...

Avlesning av vannmåler 2019

Avlesningskort for vannmåler er nå sendt ut. For å få beregnet korrekt årsgebyr for vann og avløp må du melde inn en ny målerstand så snart som mulig, senest innen 31. desember 2019. Dette gjelder også fritidsboliger selv om de ikke benyttes vinterstid.

Ved manglende rapportering vil kommunen stipulere forbruket. Det vil også bli ilagt et gebyr for manglende rapportering av vannmålerstand på kroner 500,-.

Vannmålerstanden kan du registrere elektronisk, via telefon eller ved å returnere utfylt avlesningskort til Vestby kommune.

Her kan du kan registrere vannmålerstand elektronisk

Du kan registrere vannmålerstand på telefon 21 95 29 32

  1. Tast ditt avtalenummer, avslutt med # -tast
  2. Tast din vannmålerid, avslutt med # -tast
  3. Registrer ny målerstand, 5 siffer og avslutt med # -tast
  4. Bekreft registrert målerstand med # -tast og vent på kvittering

Eksempel på avlesningskort

Hvordan lese av måleren:
Telleverket på måleren har tall med sort eller hvit bakgrunn og noen tall som står med rød bakgrunn. Det er kun tallene på sort eller hvit bakgrunn som skal rapporteres som ny målerstand.

NB! Ta med nullene foran i telleverket, legg en null foran hvis telleverket kun har fire siffer. Det skal oppgis 5 siffer. Desimaler skal ikke med, dvs det skal ikke tall med etter kommategnet.

Betalt for mye eller for lite?
Har du betalt for mye eller for lite i forhold til ditt vannforbruk vil dette avregnes på årsoppgjøret for 1. termin.