Avløp  Foto: TU.no

Støtte til pålagt oppgradering av avløpsanlegg

Informasjon om tilskudd Utslipp av dårlig renset avløpsvann er en av de store forurensningskildene i området vårt. Kommunen må i løpet av de neste ...
mattilsynet

Alle små vannforsyningssystem skal nå registreres

Deler du brønn med naboen ?

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyne...
Illustrasjon private avløpsanlegg

Veileder for innsending av søknader - Søknad om utslippstillatelse og tillatelse til tiltak av mindre avløp

Vestby kommune har utarbeidet en veileder for kravene som stilles til søknader om oppgradering og etablering av mindre avløpsanlegg. Ved oppgradering ...
Vanndråpe_illustrasjon

Foretaksliste i forbindelse med oppgradering av separate avløpsanlegg

For nærmere informasjon om spredt avløp og beskrivelse av de forskjellige avløpsløsningene, anbefales nettsiden www.avlop.no.
Lovdata logo

Lover og forskrifter

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven) Plan- og bygningsloven legger opp til et system for helhetlig planlegging for...