Kontroll av badevannet

Badevannet ved 30 badeplasser i distriktet - 8 steder i Vestby - kontrolleres jevnlig i sommersesongen. Kontrollene koordineres av Miljørettet helseve...

Vestby kommune har i alt 10 badestrender

Vestby har en lang kystlinje på østsiden av Oslofjorden, - med flere flotte strender og badeplasser. Disse områdene eies av det offentlige, dvs. Vestb...