Lokasjon bailey bro

Bailey bro

Sentrumsbroen i Vestby vil etter planen bli revet sommeren 2020. Som et tiltak for bedre ferdsel i anleggsperioden vil det bli etablert en midlertidig Bailey bro frem til den nye sentrumsbroen ferdigstilles i årsskiftet 2021/2022. Den nye Baileybroen vil gå fra rundkjøringen ved Kroerveien/Garderveien til innkjørsel til Støttumveien 1.

Bailey bro utformes etter prinsipp for universell utforming.

 

 

Baileybro (2)_500x304.jpg