Barn og unge

På disse sidene finnes informasjon om en rekke av våre tjenester spesielt
rettet mot barn og unge.

Kultur- og fritidsaktiviteter for barn og unge er imidlertid plassert under menyen Kultur, fritid og miljø, se Kulturtilbud barn og unge.

Mange av de frivillige organisasjonene har aktivitetstilbud til barn og unge, se oversikten over lag og foreninger.

Se også Ungivestby.no - nettsider for Vestbyungdom mellom 10 og 20 år.