Resultatområdet dekker all barnehagedrift i henhold til barnehageloven.

Per idag omfatter det 8 kommunale barnehager, og 13 private barnehager .

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.