Barnehager og  barne- og ungdomsskoler og SFO i Vestby fortsetter på gult nivå i trafikklysmodellen med bakgrunn i smittesituasjonen i kommunen. Foreløpig gjelder det uke 3 (17.- 21.januar). 

Det vil bli tatt en vurdering om i løpet av uke 3 om nivået i uke 4.