Fingermaling

Hovedopptaket for barnehageåret 2019/2020

  Vestby kommune har i dag sendt ut tilbud om barnehageplass ved hovedopptaket for 2019/2020. På grunn av en systemfeil er teksten i brevene som...
Fingermaling

Hovedopptaket for barnehageåret 2019/2020 skjer 13. mars

Hovedopptaket for barnehageåret 2019/2020 blir foretatt i møte onsdag 13. mars. Det var 270 søkere da søknadsfristen gikk ut 1. mars. Vi tar sik...
Barn i klatrestativ

Oppdatering av søkerliste for barnehage

Barnehageadministrasjonen i Vestby kommune har i dag sendt ut melding til barnehagesøkere som står på venteliste om å oppdatere sin søknad. Oppdate...

Inkluderende barnehage- og skolemiljø 2018/2019

Vestby kommune deltar fra 2018 i Utdanningsdirektoratets nasjonale kompetanseutvikling "Inkluderende barnehage- og skolemiljø". Satsingen skal styr...
Glade barn_450x360

Endring av vedtekter for kommunale barnehager i Vestby kommune

Kommunestyret i Vestby kommune vedtok 04.09.2017 endringer i vedtektene for de kommunale barnehagene. Vedtektene gjelder fra den dagen kommunestyre...
IST ny portal for søknad om barnehage og skole Foto:IST.com

Søknadsportalen til barnehage

I Søknadsportalen kan foresatte: søke om barnehageplass  takke ja/nei til plass søke om endring i plass type si opp barnehageplassen end...
Grevlingen barnehage

Barnehager i Vestby

Barnehagene er en godkjent pedagogisk virksomhet på dagtid for barn under opplæringspliktig alder. Barnehagene er hjemlet i Lov om barnehager. P...