Oversikt

MÅNED FERIE, FRIDAGER OG PLANLEGGINGSDAGER

2022
August

Mandag 01.august nytt barnehageår starter
Torsdag 11. og fredag 12.august: planleggingsdager - stengt
September  
Oktober  
November Onsdag 17.november: planleggingsdag - stengt 
Desember Mandag 26.desember: 2.juledag - stengt 

2023
Januar

Mandag 02.januar: planleggingsdag - stengt 
Februar  
Mars  
April Onsdag 05.april til og med mandag 10.april: påskeferie - stengt
Tirsdag 11.april: planleggingsdag - stengt
Mai Onsdag 17.mai: Grunnlovsdag - stengt
Torsdag 18.mai: Kristi Himmelfart - stengt
Mandag 29.mai: 2.pinsedag - stengt
Juni Mandag 19.juni: planleggingsdag - stengt 
Juli Mandag 10.juli til og med fredag 21.juli: sommerstengt
August Tirsdag 01.august: nytt barnehageår starter

Til informasjon: For barnehageåret 2022/2023 blir det planleggingsdager torsdag 11. august og fredag 12.august 2022.