Barnerepresentanten

Kommunens barnerepresentant skal tale barn og unges sak i plan- og byggesaker.

Barnerepresentanten (BR) skal representere barn og unges interesser i plan- og byggesaker, jfr. Rikspolitiske retningslinjer.

BR har møte-, tale- og forslagsrett i det faste utvalg for plansaker/teknisk styre.
BR er formell høringsinstans i alle saker som vedrører barn og unges oppvekstmiljø.

Barn og unge kan ta kontakt med barnerepresentanten dersom de har saker som de ønsker å ta opp.

Tips en venn Skriv ut