Barnevernpedagogen i skolen tilbyr

Råd og veiledning i forhold til følgende problemstillinger:

  • Samspill og kommunikasjon i familien
  • Søsken med ekstra utfordringer/søskenkrangel
  • Struktur og rutiner
  • Psykisk/fysisk sykdom i familien
  • Utfordringer knyttet til skilsmisse
  • Brobygging hjem – skole
  • Mobbing, utestenging – venner
  • Sosial ferdighetstrening – øve på sosial kompetanse, utvikle ferdigheter
  • Atferd – hvordan forstå, hvordan møte barnet? Hjelpe barnet med selvregulering, og forstå egen atferd/følelser. Jobbe med endring av tanke- og handlemønstre
  • Grensesetting

Barnevernpedagogen veileder ikke i dybden, enn bistår gjerne med å vurdere/sortere hjelpebehov i den enkelte sak for veiledning til rett hjelp

Ta kontakt med Beate Torjussen Østberg for nærmere informasjon eller avtale.