Barnevernpedagogen i skolen

Vestby barneverntjeneste har en ansatt som er til stede på skolene, som skal jobbe forebyggende ved å gi råd og veiledning til foreldre og barn og skolens personale. Andre hjelpeinstanser som har kontakt med barn i barneskolen kan også ta kontakt.

Barnevernpedagogen i skolen er til stede på Son, Bjørlien, Vestby og Brevik barneskole en dag i uka.

Barnevernpedagogen i skolen er en del av ”Forebyggende tilbud” bestående av helsesøster/ familieterapeut og veileder i familier.

Barneverntjenestens forebyggende virksomhet har til hensikt å avdekke atferds- sosiale og emosjonelle problemer så tidlig at varige problemer kan unngås.

Eksempel på hvilke saker barnevernpedagogen i skolen jobber med:

 • Samspill og kommunikasjon i familien.
 • Søsken med ekstra utfordringer/søskenkrangel.
 • Struktur og rutiner.
 • Psykisk/fysisk sykdom i familien.
 • Utfordringer knyttet til skilsmisse.
 • Brobygging hjem – skole.
 • Mobbing, utestenging – venner.
 • Sosial ferdighetstrening – øve på sosial kompetanse, utvikle ferdigheter.
 • Atferd – hvordan forstå, hvordan møte barnet? Hjelpe barnet med selvregulering, og forstå egen atferd/følelser. Jobbe med endring av tanke- og handlemønstre.
 • Grensesetting.
 • Tilbud om familieveileder/familieterapeut gjennom Forebyggende Team.
 • Veilede til rett hjelp. Bistå med å vurdere/sortere hjelpebehov i den enkelte sak for veiledning til rett hjelp. Barnevernpedagogen veileder ikke i dybden.

Dersom forebyggende tiltak ikke er nok kan saker henvises til PPT, BUP, Familievernkontor, eventuelt bekymringsmelding til barneverntjenesten, osv.

 

Barnevernpedagogene Kristin Norwich-Grytdal og Beate Torjussen Østberg treffes på følgende steder:
Mandag: Vestby skole                    
Tirsdag: Bjørlien skole               
Onsdag: Son skole
Torsdag: Brevik Skole                     

Kontaktdetaljer 

Kristin Norwich-Grytdal, mobil: 982 03 540
E-post: kristin.norwich-grytdal@vestby.kommune.no


Beate Torjussen Østberg, mobil: 982 03 540
E-post:beate.torjussenostberg@vestby.kommune.no

                       Barnevernpedagog og Coach Beate Østberg Torjussen

                           Beate Torjussen Østberg