BYA

Veileder vedr. bebygd areal, bruksareal og bruttoareal

Tillatt bebygd areal fastlegger forholdet mellom bebygd og ubebygd del av tomt.

Bebygd areal beregnes i henhold til Norsk Standard 3940 og angis i
prosent av tomtens areal: 

% BYA = bebygd areal x 100
                       netto tomt

Bebygd areal, bruksareal og bruttoareal

Tips en venn Skriv ut