www.vestby.kommune.no

Behandling av søknad om sanitærabonnement / rørleggermelding

Før utvendig rørleggerarbeid kan igangsettes må det foreligge godkjent søknad om sanitærabonnement/rørleggermelding.

Søknaden om sanitærabonnement/rørleggermelding skal inneholde

  1. Skjemaet «Søknad om sanitærabonnement». Det er viktig at tiltakshaver har signert på forsiden.
  2. Søknad om ansvarsrett hvor ansvarsområder er oppgitt. For avløpsanlegg kreves ansvarsområdene: SØK, PRO, UTF. For UTF kreves tiltaksklasse 2, og for øvrige ansvarsområder kreves tiltaksklasse 1. Ved større og spesielt vanskelige prosjekter, kan det kreves høyere tiltaksklasser.
  3. I søknad om ansvarsrett skal det legges ved godkjenningsbevis for ansvarsområdene eller vedlegg om ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning. Kompetanse må dokumenteres dersom sentral godkjenning ikke foreligger.
  4. Samsvarserklæring eller gjennomføringsplan.
  5. Utvendig situasjonskart som viser stikkledningsnettet frem til og med hovedledningen. VA-ledningene skal fremkomme med respektive farger og strekkoder (NS 3039).
  6. Ved nybygg: Bunnledningstegning.


Rørleggermeldingen kan sendes inn sammen med byggesaken, eller som egen søknad.

Du kan søke elektronisk her

Sende søknad med e-post
Du kan søke med e-post ved å sende søknad med vedlegg til post@vestby.kommune.no. Hvert punkt på oversikten over vedlegg over må sendes til kommunen som separat fil. Hver enkelt fil skal ha navn som beskriver filens innhold. Pass på at de scannede dokumentene ligger i riktig retning.

NB: Størrelsesbegrensningen på mottak av e-post er på 17 MB. Er størrelsen på forsendelsen større enn 17 MB anbefales det å dele opp forsendelsen i flere deler

Sende søknad på papir
Du kan også sende søknad i posten, merk konvolutten med: Vestby kommune/ Resultatområde Kommunalteknikk, Postboks 144, 1540 Vestby
Eller levere dem på Servicekontoret i deres åpningstid

Bestille ledningskart
Utvendig situasjonskart som viser stikkledningsnett bestilles via Follokom.com, skjemaet finner du her Skjema for bestilling av digitale kartdata og digital prosjekteringspakke. Husk å huke av for «kommunale ledninger».

Dersom det kun skal bestilles pdf-utskrift av kart med ledninger, beskrives dette i «Kommentar til bestillingen», her kan det skrives «ønsker kun ledningskart i pdf». Kostnader for bestilling av pdf og digitale kartdata belastes i hht Vestby kommunes gebyrregulativ.

Opprettet: 15.februar.17 av Kommunalteknikk
Oppdatert: 27.mars.19
Tips en venn Skriv ut