Behandling av søknad om sanitærabonnement / rørleggermelding

Før du kan sette i gang utvendig rørleggerarbeid må du sende inn og få godkjent søknad om sanitærabonnement/rørleggermelding. 

Legging eller omlegging/separering av utvendige stikkledninger er i tillegg søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1, som skal behandles av byggesaksavdelingen i Vestby kommune.

Du finner mer informasjon om byggesøknader på nettsiden til Byggesak, bolig og eiendom. Rørleggermeldingen kan sendes inn sammen med byggesaken, eller som egen søknad. 

Søknad om sanitærabonnement/rørleggermelding skal inneholde
1. Skjemaet «Søknad om sanitærabonnement».
2. Utvendig situasjonskart som viser stikkledningsnettet frem til og med hovedledningen. VA-ledningene skal vises med respektive farger og strekkoder (NS 3039).
3. Ved nybygg: Bunnledningstegning.
 
Send søknad per e-post
Du kan søke  ved å sende søknad med vedlegg til post@vestby.kommune.no. Hvert punkt på oversikten over vedlegg over må sendes til kommunen som separat fil. Hver enkelt fil skal ha navn som beskriver filens innhold. Pass på at de scannede dokumentene ligger i riktig retning.
 
Sende søknad på papir
Du kan også sende søknad i posten til Vestby kommune, Postboks 144, 1541 Vestby, eller levere den til Servicekontoret i deres åpningstid.
 

Bestille ledningskart
Kart i pdf-format som viser kommunale ledninger bestilles via kommunens e-torg

Trenger du digitalt kartdata (sosi-fil) må dette bestilles via post@vestby.kommune.no.

Egne priser gjelder for digitale kart, jfr. Vestby kommunes betalingsregulativ, punkt 276-280.