Rynkerose  Foto: Artsdatabanken
Rynkerose Foto: Artsdatabanken

Rynkerose

Rynkerose er en plante oppført på fremmedartslista med svært høy økologisk risiko - SE. Rynkerose spres med fugl, og kan danne tette kratt langs strandkanter hvor den kan konkurrere ut det stedegne biologiske mangfoldet, samtidig som det tette krattet kan skape hindringer for ferdsel i friområdene etter hvert som plantene vokser til.

Det er gjort en rekke studier og forsøk på hvordan man kan bli kvitt rynkerose. Det er blant annet gjort forsøk med oppgraving, kutting og beiting. Ingen av disse tiltakene har god effekt. Rynkerose har et forsvar som gjør at når den blir skadet skyter den rotskudd, og man risikerer at forekomstene sprer seg enda mer. På grunn av rotskuddene er det vanskelig å bekjempe planten på en effektiv måte – når planten blir skadet kommer det nye skudd fra rotsystemet.  Vestby kommune ser seg derfor nødt til å bruke sprøytemiddel til å bekjempelsesmetode for denne planten.  

Parkslirekne  Foto: Artsdatabanken
Parkslirekne Foto: Artsdatabanken

Parkslirekne

Parkslirekne står på den internasjonale lista over de 100 verste invaderende fremmede arter. Parkslirekne er en storvokst staude som blir opptil 2 m høy og danner tette bestander. I løpet av vekstsesongen kan fragmenter av stilker, greiner og jordstengler på størrelse med en fingernegl gi opphav til nye planter og bidra til spredning til nye voksesteder.

Mekanisk bekjemping av parkslirekne er svært krevende og må gjentas minst hver fjerde uke i vekstsesongen. Avkappet må behandles med største forsiktighet. Det er også høyst tvilsomt om mekanisk kontroll alene kan fjerne forekomsten. Tiltaket kan kombineres med sprøyting for å oppnå sikrere effekt. Selv om sprøyting bør brukes i minst mulig utstrekning av hensyn til miljøet kan det være påkrevet for å utrydde parkslirekne fra en lokalitet. Vestby kommune har derfor valgt å bruke sprøytemiddel på utvalgte lokaliteter som eneste bekjempelsesmetode for denne planten. 

Sprøyting av fremmede arter på Sauholmen, Gjøva og Ødemørk

Vestby kommune har sprøytet rynkerose på Sauholmen og Gjøva, vist som røde felt i kartutsnittet nedenfor. På Sauholmen kunne man tidligere telte, og skoleklasser pleide å ha overnattingsturer dit. Det er ikke mulig lenger fordi rynkerosa har spredt seg så voldsomt.  

Feltene med rynkerose ble sprøytet 18.09.2020 og feltene er stengt til 25.09.2020.

Det er også sprøytet rynkerose på Emmerstad/Mølen vist som rødt felt i kartutsnittet til venstre. Plantene ble sprøytet 22.09.2020 og feltet er steng til 29.09.2020.  

Sauholmen og Mølen sprøytet.jpg 
Kartutsnitt og markerte områder der det er sprøytet - Emmerstad/Mølen til venstre og Sauholmen og Gjøva til høyre. 

Ødemørk
Ødemørk

Vestby kommune har sprøytet en forekomst med parkslirekne ved Ødemørk, vist som rødt felt i kartutsnittet. Ødemørk skal snart bli barskogreservat, og det er ikke ønsket at planten skal spre seg inn i naturreservatet eller være det første som møter besøkende på vei inn i denne flotte skogen.

Plantene ble sprøytet 22.09.2020 og feltet er stengt til 29.09.2020. 

Død busk fjernes
Når plantene er døde kan de fjernes, og området blir tilbakeført til sin opprinnelige tilstand

Sprøyter med omhu

Sprøyting er dessverre den eneste metoden som gir ønsket effekt på rynkerose og parkslirekne. Vestby kommune sprøyter med omhu, og sørger for at sprøyting skjer når det er lite vind og flere dager før neste varslede regnbyger. Dette gjør at sprøytemiddelet ikke blåser avgårde og skader andre planter, og at sprøytemiddelet får tid til å trekke inn i bladene før det begynner å regne.

Plantene sprøytes en gang om våren, og en gang om høsten. Hvis plantene er helt døde det påfølgende året kan plantene fjernes. Hvis det er antydning til grønne plantedeler må plantene sprøytes på nytt, og man må vente enda et år før plantene fjernes. Hvis det gjøres forsøk på å fjerne plantene før de er helt døde er det stor risiko for at de vil skyte nye rotskudd eller at deler av plantene kan gi opphav til nye bestander ved uheldig håndtering.

Når vi er sikker på at hele planten er død og ikke kommer til å skyte nye rotskudd vil den døde planten bli fjernet. 

Vi ber om forståelse for dette arbeidet.