Besøkshjem

Hva vil det si å være besøkshjem?
Et besøkshjem er et hjem som tar i mot ett eller flere barn – i en eller flere helger i måneden.

Behovet varierer, men det vanlige er at barnet er i besøkshjemmet hver annen, hver tredje eller hver fjerde helg fra fredag til søndag ettermiddag.

Hvorfor er det behov for besøkshjem?
Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak i barnevernet. Avlastningshjem kan være en støtte til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Barnet/barna kan også ha behov for opplevelser og stimulering i et annet miljø som et supplement til hjemmesituasjonen.

Hvordan er behovet?
Barneverntjenesten kommer stadig i kontakt med barn og ungdom som trenger et besøkshjem.

Noen ganger er det vanskelig å finne besøkshjem, andre ganger kan vi velge mellom flere. Generelt sett er behovet størst for barn mellom 5 til 12 år.

Hvem kan bli besøkshjem?
At familien er en ”vanlig” familie som har tid, lyst og overskudd til å inkludere et eller flere barn i familiens gjøremål enkelte helger.

Besøkshjemmet kan være familie med eller uten egne barn, samboere, gifte eller enslige. Familien må ha tid og plass til et ekstra barn, samt innlevelsesevne og forståelse for barns ulike behov og reaksjoner.

Det må fremlegges helseattest, politiattest og referanser. Besøksforeldre må skrive under på taushetserklæring. Barneverntjenesten vil avlegge et eller flere besøk i besøkshjemmet før godkjenning.

Hvilke arbeidsbetingelser tilbys?
Kommunen følger veiledende satser fra Kommunenes Sentralforbund.

Hva med oppfølging av besøkshjemmet?
Veiledning vil bli gitt ved behov

Hvor lenge må vi binde oss?
Da kontinuitet og stabilitet er viktig for barn, må det være et krav at besøkshjemmet binder seg for minimum1 år

Før arbeidet kan starte opp vil det bli skrevet en kontrakt mellom besøkshjem, barneverntjenesten og de foresatte.

Fremdeles interessert?
Ta kontakt med Fagleder Karen Tanum eller Helse- og barnevernsjef Benedikte Selsing på telefon 64980212

Tips en venn Skriv ut