Om du ønsker innsyn i kommunens historiske arkivmateriale, kan du sende e-post til: post@vestby.kommune.no med emne og overskrift: Innsynsbegjæring i depotarkivet.

Skriv inn hva det handler om. Du kan gå gjennom arkivlister for å finne mer om inspirasjon.