Bok med hjerteform

Vestby og Son bibliotek

Låneregler

Følgende regler gjelder for lån på biblioteket:

 • Det er gratis å låne på biblioteket.
 • Du kan låne og levere tilbake ved de fleste bibliotek i landet. Vi bestiller materiale fra andre bibliotek hvis vi ikke har det du ønsker å låne.
 • Ha alltid med lånekortet. Hvis du har glemt lånekort må du vise legitimasjon for å få låne.
 • Alle som har fylt 15 år kan få nasjonalt lånekort. Er du under 15 år, må du ha underskrift av foresatt for å få lånekort.
  Benytt Bibliotekets innmeldingsskjema for barn
 • Du er ansvarlig for alt som lånes på kortet ditt.
 • Meld endring av kontaktinformasjon og tap av kort. Tapt kort erstattes for kr 20,-
 • Normal utlånstid er 4 uker, 1 uke for filmer. Kortere/lengre lånetid kan forekomme. Lånetiden kan forlenges hvis ingen står på venteliste.
 • Bøker og annet materiale må leveres tilbake innen fristen.
  Ved overskridelse av fristen er vårt purregebyr på kr 40,- pr purring.
  For barn (under 15) er første purring gratis.
 • Tapt eller skadet materiell må erstattes.
 • Misbruk av bibliotekets tjenester kan medføre tap av lånerett.
 • Bibliotekansatte har taushetsplikt.
 • Alle personopplysninger behandles etter gjeldende regelverk, se vår personerklæring.

Avtale om bruk av meråpent bibliotek

Se også gjeldende priser for purringer og erstatning av materiale

English version: Lending rules