Skolen

Skolen er en treparallell skole for 1. - 7. trinn som har plass til 567 elever. Det er for skoleåret 2019/2020 420 elever fordelt på 19 klasser og 54 ansatte.

Arkitekturen er en bumerangformet planløsning over 3 etasjer. Det er flotte spesialrom på skolen for blant annet musikk, kunst og håndverk, mat og helse og naturfag. Skolen er bygget med klasserom for 1. - 4. trinn i første etasje  av bygget og klasserom for 5 .- 7.trinn i andre etasje av bygget. På enden  av bygget ligger hovedinngangen med et stort amfi, musikkboks og administrasjonen. Skolen ble tatt i ble tatt i bruk januar 2019.  

Skolen jobber etter følgende verdier: Respekt - Ansvar - Omsorg - Mestring. Skolen har stor fokus på å styrke barns skolefaglige og sosiale kompetanse. Skolen kjennetegnes av et utviklingsorientert personale og god trivsel blant elevene. Skolen arbeider aktivt for å skape et godt psykososialt miljø der hver elev opplever trygghet og sosial inkludering.

SFO

SFO har rundt 150 barn som er fordelt på fire baser: 1.klasse, 2.klasse, 3.klasse og 4.klasse.

På SFO har vi fokus på lek og vennskap. Vi er ute hver dag og alle basene har en dag i uken de går tur. Det er tilgang på egne turplasser med lavvo/gapahuk. Vestbyhallen og nærmiljøet  brukes også flittig. Det utføres formingsaktiviteter som gjerne følger årstidene. For barna på 4.trinn er det en egen 4.trinnsgruppe en dag i uken der barna får bake, drive med keramikk, tegne og være i Vestbyhallen.

SFO dagen er organisert ved at på morgenen fra 07:00-08:15 er alle barna samlet på 1. trinnsarealet . På ettermiddagen er barna aldersdelt på de ulike trinn til kl 16:00, deretter samles barna igjen på 1. trinnsarealet.

På SFO er det ansatt en egen kokk som serverer barna ernæringsrik mat 5 dager i uken.