Skolen

Skolen er en treparallell skole for 1. - 7. trinn som har plass til 567 elever. For skoleåret 2022/2023 er det ca. 430 elever fordelt på 20 klasser og 54 ansatte.

Arkitekturen er en bumerangformet planløsning over 3 etasjer. Det er flotte spesialrom på skolen for blant annet musikk, kunst og håndverk, mat og helse og naturfag. Skolen er bygget med klasserom for 1. - 4. trinn i første etasje  av bygget og klasserom for 5 .- 7.trinn i andre etasje av bygget. På enden  av bygget ligger hovedinngangen med et stort amfi, musikkboks og administrasjonen. Skolen ble tatt i ble tatt i bruk januar 2019.  

Skolen jobber etter følgende verdier: Respekt - Ansvar - Omsorg - Mestring. Skolen har stor fokus på å styrke barns skolefaglige og sosiale kompetanse. Skolen kjennetegnes av et utviklingsorientert personale og god trivsel blant elevene. Skolen arbeider aktivt for å skape et godt psykososialt miljø der hver elev opplever trygghet og sosial inkludering.

Skolen har laget en informasjonsbrosjyre som kan leses her.

SFO

SFO har rundt 150 barn som er fordelt på fire baser: 1.klasse, 2.klasse, 3.klasse og 4.klasse.

På SFO har vi fokus på lek og vennskap. Vi er ute hver dag og alle basene har en dag i uken de går tur. Det er tilgang på egne turplasser med lavvo/gapahuk. Vestbyhallen og nærmiljøet  brukes også flittig. Det utføres formingsaktiviteter som gjerne følger årstidene. For barna på 4.trinn er det en egen 4.trinnsgruppe en dag i uken der barna får bake, drive med keramikk, tegne og være i Vestbyhallen.

SFO dagen er organisert ved at på morgenen fra 07:00-08:15 er alle barna samlet på 1. trinnsarealet . På ettermiddagen er barna aldersdelt på de ulike trinn til kl 16:00, deretter samles barna igjen på 1. trinnsarealet.

På SFO er det ansatt en egen kokk som serverer barna ernæringsrik mat 5 dager i uken.

Informasjonshefte fra SFO kan åpnes her.