AlleMed- dag

Vi ønsker at lokale lag og foreninger skal vise fram sitt aktivitetstilbud og rekruttere nye medlemmer blant Vestbys innbyggere. Lag og foreninger inviteres til å ha stands eller aktiviteter som representerer deres lag eller forening denne dagen.

I satt tidsrom vil det være flere arrangementer pågående tilknyttet åpningen av Vestby kulturkvartal. Dette vil derfor være en fin mulighet til å vise mangfoldet av aktiviteter vi har i kommunen vår.

Vestby kulturkvartal skal være en møteplass for alle og en levende arena for læring, mestring og opplevelser. Bygget inneholder bibliotek, kulturskole, storsal, fleksisal, kafé og kontorer.

Påmelding og kontaktinformasjon

Arrangementet er fra klokken 11.00- 15.00
Stands eller aktivitet må være ferdig opprigget til klokken 10.30
Påmeldingsfrist tirsdag
 15. august.

Vedlagt ligger kart over Vestby kulturkvartal. Aktuelle områder man kan ha stand eller aktiviteter denne dagen er markert i gult. Det gjenstår noen avklaringer for bruk av Rådhusparken og Grøstadparken, men vi håper at det fint lar seg gjøre å bruke disse områdene denne dagen.

Etter påmeldingsfristen vil det komme mer detaljert informasjon om dagen.  
Vi gleder oss masse og ser fram til å se deres lag/forening denne dagen.

Meld på ditt lag/forening via denne lenken 
Vi ber om at dere samtidig skriver eventuelle ønsker om plassering (ute/ inne), samt informasjon om dere ønsker aktivitet eller stand denne dagen.

Se ellers program for åpningsuka til kulturkvartalet her
Spre dette gjerne til andre frivillige lag og foreninger som dere mener er relevant for.  


For spørsmål ta kontakt med Ingvild Dalager Hammerstad, AlleMed Koordinator, tlf. 457 31 116 eller Geir André Dalhus, Idrettskonsulent og folkehelsekoordinator, tlf. 932 14 952.