Hver høst går 100 000 bøssebærere fra dør til dør over hele Norge for å samle inn penger til en god sak. TV-aksjonen NRK 2021 går til Plans arbeid for å bekjempe barneekteskap, og vi håper du vil bli med. Hvert tredje sekund blir en jente giftet bort. Der hvor jenter giftes bort som barn og mister muligheten til å gå på skole, øker også risikoen for at de utsettes for vold og overgrep. Med årets TV-aksjon skal vi nå ut til tre millioner mennesker for å få slutt på barneekteskap i de landene der problemet er størst: Bangladesh, Nepal, Malawi, Mali og Niger. Sammen skal vi gi jenter muligheten til å velge sin egen framtid og vie seg til livet.

Hvordan kan du bidra?

  • Bli bøssebærer og oppfordre andre til å gjøre det samme: meld deg opp på blimed.no
  • Bli med på aksjonsdagen: vær med å planlegge og organisere aksjonsdagen som frivillig. Ta kontakt med Vestby Frivilligsentral på mail  eller tlf 984 11 518
  • Få med din skole: tips rektorer, lærere og elever om årets undervisningsopplegg fra Salaby, organiser skoleløp eller andre aktiviteter til inntekt for TV-aksjonen.
  • Få med arbeidsplassen din: gi et bidrag, bli med på ringedugnad, arranger spleiser eller aktiviteter til inntekt for TV-aksjonen.
  • Bidra til synlighet: bruk dine sosiale medier til å skape oppmerksomhet rundt årets sak, følg oss i TV-aksjonen og snakk om årets sak.
 
Har du ikke mulighet til å gå med bøsse dette året? Det er også mulig å lage en digital bøsse.
 
En digital bøsse er en personlig innsamlingsside på nett som opprettes når du registrerer deg som digital bøssebærer på blimed.no.
 
Hver digitale bøsse har sin egen unike internettadresse på spleis.no, som er utvikler av tjenesten. Les mer og se de digitale bøssene på spleis.no.
 
Den digitale bøssa kan deles via sosiale medier, SMS, telefon eller ansikt til ansikt.
Vi oppfordrer deg å dele den med venner, familie, naboer og andre bekjente. Det er mulig å gi til den digitale bøssa med bankkort eller Vipps.
 
Her finner du informasjon om det å gå med bøsse for TV - aksjonen  Lenke til info om bøssebæring