Omsorgsbolig

Rehabiliteringsavdelingen har tildelingsrett på noen av Vestby kommunes boliger. For å bli vurdert som kandidat til disse må pasient/bruker ha krav på og motta tjenester fra rehabiliteringsavdelingen, samt ikke kunne ivareta sine interesser på boligmarkedet.

Noen av boligene er samlokaliserte og i nærheten av personalbase.

Pasient/brukers tjenestebehov vil være styrende for vurdering om det tildeles samlokalisert omsorgsbolig eller ikke.

Husleiekontrakt inngås på vanlige vilkår mellom pasient/bruker som leietaker og Vestby kommunes eiendomsavdeling som utleier.

Tjenesten er ikke lovpålagt.

Beboere i omsorgsbolig er å betrakte som hjemmeboende og må søke om kommunale helse- og omsorgstjenester på lik linje som andre hjemmeboende.
Ved ønske om omsorgsbolig bes om at du tar kontakt med Rehabiliteringsavdelingen v/ Enhet for søknad og samhandling .