Bostøtte

Det finnes flere støtteordinger for deg som eier eller leier bolig. Her finnes en oversikt over de tilbud som kommunen har.

Husbankens bostøtte
Statlig økonomisk støtteordning for dem som har lav inntekt og høye boutgifter.

Startlån
Kommunalt lån til kjøp, oppføring, utbedring eller refinansiering av egen bolig.

Boligtilskudd til etablering
Boligtilskudd fra Husbanken skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet.

Boligtilskudd til utbedring
gis fra Husbanken til husstander som på grunn av funksjonshemming eller bevegelsesvansker har behov for utbedringer i boligen.

Tips en venn Skriv ut