Boligtilskudd til etablering

Boligtilskudd fra Husbanken skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet.

Boligtilskuddet skal medvirke til at husstander med svak økonomi blant funksjonshemmede, sosialt vanskeligstilte, flyktninger, eldre og unge i etableringsfasen skal få nøkterne og egnede boliger. Boligtilskuddet kan gis til etablering, utbedring og eventuelt refinansiering. Tilskuddet er sterkt behovsprøvd da det er meget begrensede midler. Det legges vekt på at husstandens situasjon er av varig karakter. Midlene søkes og innvilges fra Husbanken årlig. Tilskuddet skal som hovedregel ikke overstige 20% av godkjente kostnader. Det kreves sikkerhet for tilskuddet med tinglyst pant i boligen. Tilskuddet avskrives med 5% pr hele år etter utbetalingen.

  • Fysisk eller psykisk funksjonshemmede - uten nødvendige økonomiske midler
  • Særlig vanskeligstilte husstander - uten nødvendige økonomiske midler
  • Husstander med spesielle boligbehov - uten nødvendige økonomiske midler
  • Unge i etableringsfasen - uten nødvendige økonomiske midler.

Saksgang:
Søknad sendes Vestby kommune, registreres, behandles etter Husbankens retningslinjer for boligtilskudd, søknad innvilges/avslås, søkerne tilskrives.
 

Søknadsfrist:
Ingen søknadsfrist

Vedlegg:
Utskrift av ligning for siste år eller kopi av siste selvangivelse
Inntekstdokumentasjon for de siste 2 måneder - eventuelt arbeidskontrakt
Eventuelt erklæring fra lege

Ved kjøp: kjøpekontrakt, salgsoppgave, takst

Ved festet grunn: festekontrakt

Ved samlivsbrudd: skifteavtale, fordelingsavtale

Tips en venn Skriv ut