Boligtilskudd til utbedring / tilpasning

Tilskudd fra Husbanken som skal bidra til at eldre og funksjonshemmede får en bolig som over tid fungerer godt i forhold til bevegelsesvansker eller annen funksjonshemming. Tilskuddet kan også gis til andre spesielt vanskeligstilte.

Boligtilskuddet kan gis til husstander som på grunn av funksjonshemming eller bevegelsesvansker har behov for utbedringer i boligen. Det kan gis tilskudd til mindre utbedringer og nødvendig spesialtilpasning av ny eller brukt bolig og til oppføring av garasje for funksjonshemmede. Utbedringen skal gjøre boligen vesentlig bedre egnet for husstanden. Tilskuddet er sterkt behovsprøvd, da det er meget begrensede midler. Midlene søkes og innvilges fra Husbanken årlig. Det kan gis en kombinasjon av tilskudd og startlån.

Søknadsskjema til høyre under "Selvbetjening" eller ved henvendelse til kommunen.

Betingelser:
Boligtilskudd til utbedring / tilpasning kan gis til funksjonhemmede og andre spesielt vanskeligstilte uten tilstrekkelige egne midler.

Saksgang:
Søknad sendes Vestby kommune, registreres, behandles etter Husbankens retningslinjer for boligtilskudd, søknad innvilges/avslås, søker tilskrives.

Vedlegg:
Utskrift av ligning eller kopi av selvangivelse for siste år. Inntektsdokumentasjon. Eventuelt erklæring fra lege, ergoterapeut eller lignende.

Tips en venn Skriv ut