Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel i Vestby kommune

Fra 1. januar 2018 overtar kommunene ansvaret for borgerlige vigsler fra domstolene.

Tilbud om vigsel
Kommunens tilbud gjelder for kommunens innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge.

Det er tilstrekkelig at én av brudefolkene er bosatt i kommunen for at plikten gjelder. Hvem som anses å være bosatt i kommunen følger av de alminnelige regler om folkeregistrering av bostedsadresse.

I Vestby kommune er det ordfører Tom Anders Ludvigsen, varaordfører Eirin Stuhaug Bolle, Formannskapets medlemmer Annette Mjåvatn, Tone Skretting, Ronny Kjønsø, Arjo Van Genderen, John Ødbehr, Trygve Thorsen, rådmann Sjur Authen og kultursjef Ronny Fostervold Johansen som har myndighet til å vie brudefolk.

Prøvingsattest
Før ekteskapet kan inngås må ekteskapsvilkårene prøves. Det vil si at det skal kontrolleres at de som skal gifte seg oppfyller vilkårene i ekteskapsloven. Det er folkeregistermyndigheten (skattekontoret) som prøver at ekteskapsvilkårene er oppfylt.

Er vilkårene oppfylt utstedes en prøvingsattest som er gyldig i fire måneder fra utstedelse.

Prøvingsattesten gis på bakgrunn av egenerklæring fra begge brudefolkene, forlovererklæring og eventuelle andre dokumenter (oppholdstillatelse/ dokumentasjon på skifte/ anerkjennelse av utenlandsk skilsmisse).

Skjemaer finnes på skatteetatens hjemmeside eller hos statlig blankettarkiv.

Når man har fått prøvingsattesten kan man ta kontakt med kommunen for å få fastsatt en tid for seremonien.

Datoer for vigsler i 2019
Fastsatte datoer for vigsel er flg.:

4. og 18. januar
1. og 15.  februar
1. , 15. og 29. mars
12. og 26. april
10. og 24. mai
7., 14., 21. og 28. juni

Rettsferie i juli og august – til uke 33

16. og 30. august
13. og 27. september
11. og 25. oktober
8. og 22. november
6. og 20. desember

Det er satt av tid til vigsler hver halve time i tidsrommet mellom kl. 12.00 – kl. 15.00.

Sted for vielsen
I Vestby kommune tilbys vigselsseremonier i Rådhusets Kommunestyresal, Formannskapssal eller Ordførers kontor. Vestby kommune legger en ramme rundt vigselen på en måte slik at seremonien oppleves som høytidelig og verdig.

Hva koster det?
Vigselen og bruk av kommunale lokaler/ kommunal eiendom er gratis. Ved bruk av andre lokaler må brudeparet selv bestille og dekke eventuelle kostnader. Pynt og dekorasjoner, og evt. andre kulturelle innslag dekkes av brudeparet. Ved vigsler utenfor kommunegrensen må brudeparet dekke kostnader til reiseutgifter for vigsler og eventuelt andre merutgifter.

Kontakt
Alle henvendelser om borgerlig vielse gjøres på epost til vigsel@vestby.kommune.no

Utfyllende informasjon til høyre under "mer info"