J.I Bygg AS er totalentreprenør for prosjektet Wessel Park i Vestby sentrum. Prosjektet omfatter oppføring av to nye bygg bestående av parkeringskjeller, næringslokaler på bakkeplan og 4 etasjer med leiligheter. 
 
Det er avdekket fjell i prosjektet som må fjernes for å gjøre plass til kommende bygg. I de neste ukene vil det derfor gjennomføres sprengningarbeider innenfor anleggsområdet.
 
Planlagt oppstart: Fredag 25. september 2020
Varighet: Anslått 4-6 uker (endelig omfang avdekkes under videre utgraving)
 
Sprengning vil normalt foregå på hverdager mellom kl 08.00 og 17.00, men det vil i noen tilfeller være nødvendig å sprenge også utenom disse tidene. J.I Bygg vil hele tiden forholde seg til gjeldende bestemmelser for støy og støv. 
 
Sprengningen i nærområdet kan føles voldsomt og ubehagelig, men faren for at det skal oppstå skader eller farlige situasjoner er minimale. Arbeidene utføres med strenge krav til sikkerhet. 
 
Sikringsarbeidene og montering av måleinstrumenter knyttet til rystelsesmålinger er montert og vil ikke påvirke kommunens IKT-tjenester.
 
Se forøvrig informasjonsskriv fra J.I Bygg her på siden.