Bosettingstall flyktninger 2022


Status pr. 12. september:
 
  • Det er bosatt 73 flyktninger, 19 siden 11. august. Av disse 19 er 11 voksne og 8 barn.
  • Bosettingsarbeidet fortsetter, og det er inngått konkrete avtaler med IMDi om bosetting av ytterligere 12 personer i den nære framtid. Når disse er bosatt er bosettingstallet 85 så langt.
  • Alle barn i barnehagealder har fått barnehageplass. Alle barn i grunnskolealder har fått plass i velkomstklasse umiddelbart etter bosetting.
  • Kommunestyret har vedtatt at bosettingsmålet for flyktninger i 2022 er 100 personer.
  • Klikk lenken for se IMDi’s oversikt over bosetting i hele landet. (Variasjon i tall mellom kommunen og IMDi vil kunne skyldes forsinkelser i registreringer). 

Status pr. 11. august: 

  • Det er bosatt 54 flyktninger; hvorav 33 voksne og 21 barn.
  • Bosettingsarbeidet fortsetter og det er inngått konkrete avtaler med IMDi om bosetting av 20 personer i tiden framover.
  • Kommunestyret har vedtatt at bosettingsmålet for flyktninger i 2022 er 100 personer.