Bosettingstall flyktninger 2022

Status pr. 21. november:

 • Det er bosatt 92 flyktninger
 • Det er tatt imot 11 familiegjenforente av tidligere bosatte flyktninger
 • Det skal bosettes ytterligere 8 flyktninger fram til midten av desember.
   
Status pr. 14. oktober: 
 • Det er bosatt 81 flyktninger.
 • Bosettingsarbeidet fortsetter og det forventes å bosette ytterligere 19 flyktninger innen medio november. 

Status pr. 12. september: 
 • Det er bosatt 73 flyktninger, 19 siden 11. august. Av disse 19 er 11 voksne og 8 barn.
 • Bosettingsarbeidet fortsetter, og det er inngått konkrete avtaler med IMDi om bosetting av ytterligere 12 personer i den nære framtid. Når disse er bosatt er bosettingstallet 85 så langt.
 • Alle barn i barnehagealder har fått barnehageplass. Alle barn i grunnskolealder har fått plass i velkomstklasse umiddelbart etter bosetting.
 • Kommunestyret har vedtatt at bosettingsmålet for flyktninger i 2022 er 100 personer.
 • Klikk lenken for se IMDi’s oversikt over bosetting i hele landet. (Variasjon i tall mellom kommunen og IMDi vil kunne skyldes forsinkelser i registreringer).  
   

Status pr. 11. august: 

 • Det er bosatt 54 flyktninger; hvorav 33 voksne og 21 barn.
 • Bosettingsarbeidet fortsetter og det er inngått konkrete avtaler med IMDi om bosetting av 20 personer i tiden framover.
 • Kommunestyret har vedtatt at bosettingsmålet for flyktninger i 2022 er 100 personer.