Bålforbud[2]

Bålforbud i perioden 15. april til 15. september

Mellom 15. april og 15. september er det forbudt å gjøre opp ild nær skog og i all annen utmark uten tillatelse fra kommunen.  
Alarmsentral Brann Øst Foto: T. Nordlie

Ny 110-sentral i Ski, onsdag 11. april 2018

Nå skjer det!  Ny 110-sentral i SKI med «go live» onsdag 11.april 2018. Felles 110- sentral for Follo, Romerike og Østfold. I forbindelse med po...
Fyrverkeri_illustrasjonsfoto

Totalforbud mot fyrverkeri i Son sentrum

Det nærmer seg årsskifte med raske skritt, og nyttårsaften feires med mye fyrverkeri. I den forbindelse minner vi om følgende: Det er generelt forb...
Forbud mot fyrverkeri i Son

Oppskyting av fyrverkeri i Son

Mosseregionen interkommunale brann og redning vil minne om at det er totalforbud mot raketter med styrepinne og fyrverkeri som ser ut som leketøy.
Trygg bruk av fyrverkeri  Foto: klp

Pressemelding 28.12.2015

Fyrverkeri og vernebriller hører sammen

Uvettig bruk av fyrverkeri fører hvert år til personskader. Ansikt og øyne er særlig utsatt. Norsk brannvernforening ber derfor folk bruke vernebrille...
Komfyren størst årsak til boligbrann  (Ill.foto_ el-kontakten as)

Pressemelding:

Ta "Kjøkkenpraten" med dine eldre foreldre

Med noen enkle grep kan du bidra til å redusere brannfaren hos eldre du bryr deg om. Ta den viktige "Kjøkkenpraten", en prat om hvilke brannfarer s...
Renovasjon   Foto: Movar

Ny lokal forskrift om husholdningsavfall og ny avfallsnorm

Kommunestyret i Vestby kommune vedtok 20.04.2025 en ny lokal forskrift for husholdningsavfall. I tillegg til forskriften ble en renovasjonsteknisk avf...
Logo\\Mosseregionens Interkommunale Brann- og Feiervesen (MIB)

Feiing av skorstein og tilsyn med fyringsanlegget

Feiing av skorstein og tilsyn med fyringsanlegget blir utført av Mosseregionens Interkommunale Brann- og Feiervesen (MIB).
Hyttebrann_Fotograf Arnstein Karlsen

Pressemelding:

Enkle grep kan hindre brann på hytta

Hytter for nær 300 millioner kroner vil trolig gå opp i brann i år. Sjekker du røykvarsler og brannslukkingsapparat regelmessig, og sørger for at ilds...
Trehus i brann

Brannsikring av verneverdig trehusbebyggelse i Vestby kommune - presentasjoner

Onsdag 2. april 2014 ble det ved Son kro holdt åpent møte om brannsikring av verneverdig trehusbebyggelse i Vestby kommune.