Basert på søknad om å utvikle Bruerparken i Hølen, ble Vestby kommune en av ti utvalgte kommuner blant 38 søkere. I slutten av april ble det gjennomført en konkurranse mellom disse, der Vestby og seks andre kommuner kom seirende ut.

Å gå videre i "En morsom omvei" betyr at kommunen nå er sikret et tilskudd på mellom 1-2 millioner kroner til realisering av en aktivitetsarena i Bruerparken. 

Over 2 millioner til realisering av En morsom omvei i Hølen!

I februar 2022 ble det klart at vårt prosjekt i Bruerparken får 2, 25 millioner kroner fra Tverga. Vi gleder oss til å jobbe videre med å utvikle området på en nyskapende måte i samarbeid med jentene, naboene og resten av lokalsamfunnet. 

Et pilotprosjekt

Utviklingen av Bruerparken er et pilotprosjekt hva gjelder etablering og tilrettelegging av nærmiljøområder for egenorganisert hverdagsaktivitet i Vestby kommune. Stadig flere ønsker å styre og organisere aktiviteten sin selv, og kommunen kan bli flinkere til å tilrettelegge for dette. Særlig har det siste året vist oss viktigheten av lett tilgang til attraktive nærmiljøer. Utvikling av Bruerparken vil være positivt for nærmiljøet, i tillegg til at det vil bli et morsomt stopp for brukerne av Smaalensbanen, den nye turveien gjennom Hølen som ble åpnet i juni 2021.

Vi sørger for å få med jentene!

Undersøkelser viser at planlagte anlegg for egenorganisert aktivitet oftere benyttes av gutter enn jenter. Mye av grunnen til dette er at anleggene i større grad retter seg mot aktiviteter guttene helst vi drive på med. For å sikre at den nye aktivitetsarenaen også blir et sted jentene har lyst til å være, har vi jobbet med å undersøke hvilke behov vi må dekke og hvilke elementer som må være på plass. Dette arbeidet har gitt oss mye verdifull kunnskap og innsikt vi tar med oss videre i prosessen. Målet er ikke å lage en aktivitetsarena kun for jenter, men å unngå å lage et sted de ikke vil være.

- Det er ikke noe å gjøre i Bruerparken. Den er mørk, skummel, våt og gjørmete. Vi er bare ute etter noe nytt og gøy! (informanter fra Hølen)

Hva skjer nå?

Vi har nå laget et skisseprosjekt i samarbeid med landskapsarkitekt InSitu, designer Gaute Fleisje i Netron og kunstner Mikkel R. Hofplass. Her har vi videreutviklet og konkretisert konseptet, basert på innspill i medvirkningsprosessen. Vi har testet ut ideer og prototyper på framtidige brukere, og vil fortsette med det. Slik vil vi finne gode løsninger som fremmer bevegelse på nye, morsomme og overraskende måter i Bruerparken.

Se skisseprosjektet for Bruerparken - en morsom omvei

Les mer om prosjektet på Tvergas hjemmesider