Container i rådhusparken

"Liv i sentrum"

Bruk av Kulturkvartalet, container og uteområder

Mens vi venter på mulighetsstudier, regulering og opparbeidelse av nye områder i sentrum, ønsker kommunen å legge til rette for midlertidig aktivitet. Vi ønsker oss et bredt spekter av publikumsrettede aktiviteter som sørger for et levende sentrum folk ønsker å oppholde seg i.

Hvis du har gode idéer til aktiviteter har du nå muligheten til å være med å skape liv i sentrum uten å bekymre deg for drift, vedlikehold eller utleiekostnader. Kommunen stiller til rådighet lokaler i Kulturkvartalet (Rådhusgata 12 vis á vis Vestby rådhus) samt containeren som står i rådhusparken. I tillegg er det mulig å låne arealer i rådhusparken og Rådhusgata til arrangementer utendørs.

Aktiviteten må være publikumsrettet, og kommunen forbeholder seg retten til å avgjøre hva som er ønskelig aktivitet på de forskjellige stedene. Kontrakter kan inngås for kortere eller lengre perioder, men lokaler kan ikke lånes fast eller benyttes til trening/øvelser.

Høres dette interessant ut? Ta kontakt på kultur@vestby.kommune.no

Kommunen kan tilby følgende lokaler/arealer:

20170905_130812
LEGO-festival i Kulturkvartalet

Kulturkvartalet «mini-kulturhus»

Kommunen disponerer nå bygget vis a vis Vestby rådhus. I framtida skal dette bygget og dagens parkeringsplasser utenfor huse kulturaktiviteter og Vestby sentrums nye park, derav navnet «Kulturkvartalet».

Noe av aktiviteten i dette bygget kommer kommunen til å planlegge for selv, for eksempel vil biblioteket som i dag befinner seg i byggets andreetasje, flytte noen av sine arrangementer ned. Kommunen har også lagt til rette for andre aktiviteter i høst, blant annet har Vebjørn Sand hatt sin pop-up utstilling i lokalet i august og i september arrangerte kommunen en svært vellykket LEGO-festival i forbindelse med folkehelseuka.

I tillegg har kommunen lagt til rette for at Evy og John Thune (Villa Vestby) kan drive Pop Up Bar hver fredag og lørdag i «Fryselageret» (den delen av lokalet som var butikkens fryselager). Godset står for møbleringen av puben, og liker du interiøret kan du kjøpe det og ta det med deg hjem.

Puben kan også fungere som kafé i forbindelse med andre arrangementer i bygget. Dette avtales direkte med driver av Pop Up Bar.

Boks Rådhuset[1]
Container med mange muligheter !

Container

Containeren skal i utgangspunktet fungere som en informasjonsformidler. Når detaljplanene for sentrum begynner å komme inn ønsker vi å stille dem ut i containeren slik at flere får ta planene i nærmere øyesyn. I tillegg ønsker vi å bruke containeren til forskjellige aktiviteter, for eksempel som utstillingslokaler, pop-up lokaler for private initiativtakere o.l.

Til nå har containeren huset kunstutstilling (juni), minibibliotek og 3D-printer (juli/august), informasjon om sentrumsplanen (kontinuerlig), vært studio for Vestby speidergruppes lokalradiosendinger (september) og gamingcontainer med mulighet for å spille Nintendo (august/september). Fram mot jul vil containeren forvandles til et pop-up lomsterverksted.

Bare fantasien setter grenser for hva man kan fylle containeren med !

Utekino i rådhusparken_500x375
Utekino ved Rådhuset

Uteområder – park/ Rådhusgata

Uteområdene rundt rådhuset (gressplenene), arealet foran containeren («juletreplassen») og parkeringsplassene i Rådhusgata er alle potensielle steder for aktivitet.

Rådhusgata er i sentrumsplanen avsatt til park, kanskje vi allerede nå kan teste ut forskjellig aktivitet for å finne ut hva parken bør inneholde? I vår og sommer har vi hatt mye aktivitet etter at vi la til rette for sandvolleyball (mai), Carboot-sale, The Coffee Van (mai og august), Pumptrackbane (juni), «Prestivalvors» – pub, juletreplassen (juli), Folkehelseuka 2017, «Kom ut og lek», «Speiding i sentrum» og utekino, The Coffee Van og Hølen filmklubb (september). Det er gratis internett ved containeren.

Se flere detaljer om hvert lokale til høyre under "mer info",