Bruksendring

Bruk eller tilrettelegging for annet enn det som følger av tillatelse eller lovlig etablert bruk er søknadspliktig i henhold til pbl § 20-1 bokstav d, jfr byggesaksforskriftens § 2-1.

Bruksendring er søknadspliktig dersom:
a) byggverk eller del av byggverk tas i bruk til eller blir tilrettelagt for annet enn det som følger av tillatelse eller lovlig etablert bruk,

b) endret bruk av byggverk eller del av byggverk kan påvirke de hensyn som skal ivaretas i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven i forhold til byggverket, tilhørende utearealer eller omgivelser, eller

c) tilleggsdel tas i bruk til hoveddel eller omvendt. Hvis det skal utføres vesentlige ombyggingsarbeider vil tiltaket også være søknadspliktig etter pbl. §20-1 bokstad a.

Veiledning bruksendring

 

Tips en venn Skriv ut