Riggplass for bygging av Sentrumsveien er etablert på juletretomten ved Vestby rådhus

Byggeperioden for Sentrumsveien er igang

Vestby kommune er ansvarlig for bygging av Sentrumsveien og byggeperioden er satt til mai 2019 – januar 2020 . 

Anleggsarbeidene er nå i gang. 

Strekningen fra Kroerveien til Odinsvei er påbegynt.Eksisterende støttemur langs veien ved Grøstad gård skal rives, trafoene flyttes og det blir bygget ny mur.

Riggplassen er etablert på juletretomten. 

Entreprenør for arbeidene er Park & Anlegg AS. 

Det vil være mulig å benytte parkeringsplassene på østsiden av rådhuset i perioden fram til arbeidet med Wessel Park starter. Omkjøringsveier vil bli skiltet. 

Har du spørsmål? 
Ta kontakt med prosjektleder Nazhad Chawshin, RO Kommunalteknikk, på mobilnr. 900 32 644 eller e-post nazhad.chawshin@vestby.kommune.no

Parkeringsplassen østsiden av rådhuset_400x182.jpg  

Oppstart arbeider 400x230.jpg

Oppstart arbeider 400x266 gravemaskin.jpg