Har du forslag til kandidater?

Vet du om et bygg som smelter fint inn i miljøet det er en del av? Eller et bygg der det er brukt spesielt miljø- og klimavennlige metoder, materialer eller som gir lave utslipp?

Kanskje naboen din har restaurert det gamle, verneverdige huset sitt på en forbilledlig måte? Er det offentlige plasser, byrom eller sammenhengende bebygde områder du mener er utført på en spesielt god måte?

Vestby kommune vil høre fra deg i jakten på kandidater til Byggeskikkprisen. Alle kan komme med forslag – innsendte forslag må være begrunnet og det må følge med bilde(r) av bygningen.  

Tildeling av byggeskikkprisen

Vinneren tildeles en plakett med innskrift som skal settes på eller i bygningen samt et diplom. Diplomet tildeles byggherre/eiere av prosjektet og eventuelt arkitekten. Andre som juryen vurderer å ha spilt en viktig rolle i byggeprosessen kan også tildeles diplom. Diplomet er tegnet av Akin Duzakin, lokal illustratør og barnebokforfatter fra Son.

Det kan også gis hedrende omtale og et diplom til nominerte kandidater som utmerker seg, men ikke tildeles årets byggeskikkpris. 

Vestby kommunes byggeskikkpris vil utpekes av en jury. 

Juryen består av:
Trond Finstad, leder av Plan- og miljøutvalget (Ap)
Siri Hov Eggen, politisk representant (Ap)
Christian Killengreen, Vestby historielag
Ellen Mare Rode Skaflestad, Vestby kunstforening
Jack Hatlen, bygningssjef i Vestby kommune

Prisen deles normalt ut en gang i året.

Vinneren vil bli utpekt i det siste kommunestyremøtet før sommeren. 

Har du forslag til Byggeskikkprisen 2020?

Forslag med begrunnelse, kan du sende på e-post til Vestby kommune eller som brevpost: Vestby kommune, Postboks 144, 1541 Vestby (merk med Byggeskikkprisen).