Byggeskikksveileder

Det er utarbeidet en byggeskikksveileder for bevaringsområdene i Son, Hvitsten og Hølen. Veilederen er også nyttig for eldre bebyggelse andre steder i kommunen.

Veilederen gir råd om hvordan bevaringsverdige bygg og bygningsmiljø bør tas vare på og hvordan nye tiltak kan tilpasses disse områdene.  

Både eiere av bevaringsverdige bygg, firma som skal uføre arbeid på slike bygg og offentlig forvaltning vil ha nytte av veilederen.

Veilederen kan lastes ned her.

Tips en venn Skriv ut