• Er det i løpet av året aktuelt å søke om å bytte til annen barnehage må det søkes på nytt i Søknadsportalen. Hvis du mottar tilbud om ny plass i en ny barnehage og takker ja, må du logge deg inn i Søknadsportalen for å si opp eksisterende plass. Oppsigelsestiden finner du i barnehagens vedtekter.  
  • Hvis du får innvilget bytte til ny barnehage ved hovedopptaket mister du automatisk tilbudet i den barnehagen du søker overflytting fra. Dette gjelder uavhengig av om barnehagene er kommunale eller private.