Container i rådhusparken

"Liv i sentrum"

Container i Rådhusparken

Container i Rådhusparken!
I forbindelse med prosjektet "Liv i sentrum" har kommunen satt opp en container i rådhusparken.

Containeren skal i utgangspunktet fungere som en informasjonsformidler. Når detaljplanene for sentrum begynner å komme inn til kommunen ønsker vi å stille dem ut i containeren slik at flere får ta planene i nærmere øyesyn.

I tillegg ønsker vi også å bruke containeren til forskjellig aktiviteter, for eksempel som utstillingslokaler, plankontor, pop-up lokaler for lag/ foreninger/ gründere/ kunstnere eller andre, minibibliotek, intimkonserter og liknende.

Hvis du har en god idé om hva vi kan bruke containeren til vil vi gjerne høre fra deg! Send en e-post til post@vestby.kommune.no. Kanskje blir nettopp din idé til virkelighet!

Hva skjer i containeren i juni?
Først ut til å ta i bruk containeren er kunstneren Mikkel Rasmussen Hofplass (f. 1984). Han har utviklet DRYPP som er et utstillingskonsept for visning av billedkunst i det offentlige rom.

DRYPP vil gjennom kunstneriske stedsspesifikke inngrep i omgivelsene snu ting på hodet, utfordre, forme og skape nye rom og møteplasser i bybildet/ nærområdet. Med et lekent og humoristisk skråblikk vil tomrom og skavanker i byrommet bli brukt som materiale for diverse kunstprosjekter. Her vil glemte og gjemte steder bli fremhevet på en ny måte gjennom urbane intervensjoner, skulpturer, landart, performancer og stedsspesifikke installasjoner. DRYPP har den umiddelbare kunsten i fokus og har også en programserie i Hølen og Son under festivalen Sånafest 17.-24.juni 2017.

Som en del av en programserie i Vestby sentrum i juni 2017 kan du i containeren nå se «Skulpturenes flukt. Del 1: Flukten fra utstillingsvinduet».

Vet du hvor skulpturene har tatt veien? Noen befinner seg i Vestby sentrum, andre har tatt turen lenger sørover i kommunen. Finner du dem kan du ta Container i Rådhusparkenet bilde og dele det på kommunens instagramkonto/ facebookside under emneknaggen #vestbysentrum.

Hold også øynene åpne for Hofplass sine to andre verk i sentrum; «Grillspidd» og «Toungetwister».

Mer om kunstneren :
Mikkel Rasmussen Hofplass (NO) er en tverrfaglig kunstner med en Bachelorgrad i billedkunst fra Kunstakademiet i Bergen, og en Bachelorgrad i skuespill fra Akademi for Scenekunst i Fredrikstad. Hans kunstneriske arbeid spenner over et vidt felt, fra skulptur, installasjoner, realistisk og absurd humor, men der det under ligger et lag av noe mørkere og dystert. Et behov for virkelighetsflukt og alternative verdener som erstatning til vår egen kan også se i  kunstnerskapet hans. Et stadig tilbakevendende element er interessen for å jobbe stedsspesifikt, utfordre og utforske måter å formilde kunst på. Mikkel er en del av teaterkompaniet Talking Timber og sitter i det kunstneriske rådet i Sånafest.