Øvrige planer vedtatt for Vestby kommune

Her finner du vedtatte planer for Vestby kommune

Eldreplan Vestby kommune 2019 - 2039
Vedtatt av kommunestyret 12.11.2018

Veteranplan for Vestby kommune
Vedlegg 1 Veteranplan
Vedtatt av kommunestyret 15.10.2018

Handlingsplan – rusomsorg, Vestby kommune 2013 - 2016. 
Vedtatt av kommunestyret 13.12.2013

Boligsosial plan 2016 - 2020
Vedtatt av kommunestyret 05.12.2016

Tips en venn Skriv ut