Grevlingen Idrettsanlegg_1000x750_cropped_512x473

Informasjon til faste leietakere: Åpningstider i Vestby kommunes kultur- og idrettslokaler 2017/2018

Leietakere som har søkt og fått tildelt fast tid i kommunale kultur- og idrettslokaler for sesongen 2017/2018, disponerer lokalene til sine faste tider i henhold til oppsett i tabellen under.

Eventuell leie av lokaler utover dette må avtales spesielt.

Åpningstider utleielokaler sesongen 2017/2018:

Oppstart
høsten 2017
Uke 32 - fra og med 7. august
Høstferie Uke 40 - Åpent i Grevlingen flerbrukshall og Vestbyhallen
og alle kulturarenaer/gymsaler.
For Vestby Arena - mot søknad innen 5. september.
Juleferie Stengt fra og med 20. desember - til og med 1. januar
Vinterferie Uke 8 - Åpent i Grevlingen flerbrukshall og Vestbyhallen
og alle kulturarenaer/gymsaler.
For Vestby Arena - mot søknad innen 23. januar.
Påskeferie Stengt fra og med 24. mars - til og med 2. april.
Mandag 30. april Åpent
Fredag 11. mai Åpent
Fredag 18. mai Åpent
Pinse Stengt fra og med 19. mai - til og med 21. juni
Sommerferie 2018 Fra og med uke 27 - til og med uke 31.

Vi gjør oppmerksom på at det må søkes om bruk av Vestby Arena i høst- og vinterferie av hensyn til de ansatte som skal jobbe i hallen.

Utleiekontoret kontaktes på:

  • tlf. 64 98 07 98 fra kl 0800 til kl 1600, mandag til fredag - utleiekoordinator
  • tlf. 64 98 02 90/ 90 36 50 05 fra kl 1600 til kl 2200, mandag til torsdag – arenavert Vestby Arena
  • tlf. 64 98 55 77 i svømmehallens åpningstid – Folkebad

e-post: utleiekontoret@vestby.kommune.no og grevlingen.svommehall@vestby.kommune.no

Øvrige utleiere
Du finner også en oversikt over utleielokaler som leies ut av andre under ''Øvrige lokaler'', med informasjon om hvem som er ansvarlig for utleie.

 

Tips en venn Skriv ut